اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

زخم برداشتن دو خبرنگار در ننگرهار و به آتش کشیده شدن یک رادیو در غور

روز گذشته، دو خبرنگار تلویزیون ملی درننگرهار در حالی زخم برداشتند که افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل آنها گلوله باری کردند. موتر حامل باز محمد شینواری و محمد رفیق در حالی که از ولسوالی غنی خیل ننگرهار بر می گشتند، هدف حمله قرار گرفت و رانندهٔ شان به شهادت رسید.

ادامه مطلب...

پایان برنامه آموزشی (مصونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها) در ولایت کندهار

برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان «مصونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها» که از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در…

صفحه فیسبوک ما