اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برای جلوگیری از درگیری میان خبرنگاران و ماموران امنیتی، راه حل مساعد جستجو می شود

اکثراً اتفاق می افتد که در جریان پوشش خبری حوادث تروریستی، میان خبرنگاران و ماموران امنیتی درگیری های لفظی و حتا فزیکی، رخ می دهد. در آخرین نشست کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت که به تاریخ ۲۸ سنبلهٔ‌سال روان برگزار گردید، این مشکل در حضور مسؤولان…..

ادامه مطلب...

از بخشوده گی جریمه های مالیاتی رسانه ها، از سوی رییس جمهور، استقبال می کنیم

روز گذشته، رییس جمهور غنی، فرمان بخشوده گی جریمه های مالیاتی، رسانه های صوتی، خبرگزای…

صفحه فیسبوک ما