اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برگزاری نشست ملی«مثلث دسترسی به اطلاعات» در کابل

نشست ملی«مثلث دسترسی به اطلاعات» با حضور خبرنگاران و مدیران رسانه ها، مقامات حکومتی، اطلاع رسان های ادارات دولتی و اعضای کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به روز های هفدهم و هژدهم حوت، در کابل برگزار شد.

ادامه مطلب...

روز خبرنگار را گرامی می داریم

بیست و هفتم حوت برابر است با روز خبرنگار. این روز از چهار سال به این به ابتکار خبرنگاران افغان، تجلیل می شود…..

صفحه فیسبوک ما