اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

کمک صندوق حمایت خبرنگاران به یک خبرنگار زخمی

عمران لمر خبرنگار یک رادیوی محلی ننگرهار، که دو هفته قبل، مورد سؤ قصد قرار گرفته و زخم برداشته بود، از سوی صندوق حمایت خبرنگاران، کمک مالی دریافت کرد. عمران لمر که در شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود، بر اثر تلاش…

ادامه مطلب...

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند…

صفحه فیسبوک ما