اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

بررسی مشکلات رسانه های غزنی از سوی هیئت کمیتهٔ مشترک رسانه هاو حکومت

از چند ماه به این سو رسانه های غزنی از افزایش تهدیدات امنیتی و فشار طالبان برای اخاذی از آنها به نام مالیه، ابراز نگرانی می کردند. در آخرین نشست کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت که سه هفته قبل برگزار گردید، فیصله شد که هیئتی از این کمیته به غزنی رفته و در گفتگو با….

ادامه مطلب...

روز جهانی رادیو، تبریک

امروز سیزدهم فبروری ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۲۵ دلو ۱۳۹۶ خورشیدی، روز جهانی رادیوست. از رادیو به عنوان وسلیهٔ ارتباط و پخش اطلاعات، برای نخستین بار در اواخر قرن ۱۹ استفاده شد…

صفحه فیسبوک ما