اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

لت و کوب مدیر مسول رادیو هراوت از سوی مسولین امنیتی در ولایت ارزگان

آقای عصمت سحر مدیر مسول رادیو هراوت در ولایت ارزگان از سوی منسوبین اردوی ملی لت و کوب و تهدید به مرگ شده است. آقای عصمت سحر می گوید که روز گذشته افراد وابسته به کندک ۱-لوای چهارم-قول اردوی ۲۰۵ اردوی ملی که در ولسوالی هراوت-ولایت ارزگان…

ادامه مطلب...

رویداد های اخیر خشونت در برابر خبرنگاران، نگران کننده است

روزگذشته، انجینیر زلمی رییس تلویزیون محلی انعکاس در ولایت ننگرهار از سوی افراد نامعلوم اختطاف شد. در همین روز میرویس بیژن …

صفحه فیسبوک ما