اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برخورد غیر قانونی مسؤولان دولتی در برابر خبرنگاران در ولایت های فراه و هلمند!

دو روز قبل، بریالی صادق صافی، نمایندۀ تلویزیون خاور در ولایت هلمند از سوی ریاست امنیت ….

صفحه فیسبوک ما