اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رییس دفتر وی، به دادستانی معرفی شدند

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رییس دفتر وی، از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، به دادستانی معرفی شدند. در نشست مورخ ۲۰ حمل این کمیسیون، به تعقیب مصوبهٔ نشست مورخ ۶ حمل آن، تصویب شد که وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی و رییس دفتر وی…

ادامه مطلب...

صفحه فیسبوک ما