اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

حکومت، تعدیلاتی پیشنهادی در قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد

منابع حکومتی می گویند که در نشست اخیر کابینه، طرح تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، مورد تصویب قرار گرفت. طرح تعدیل این قانون از سوی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آماده شده و پس از بحث ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه، به کابینه فرستاده…

ادامه مطلب...

اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از خبرنگاران زون غرب کشور حمایت می کند

طی نامه ای که در این أواخر از سوی خبرنگاران ولایت هرات به اتحادیه ملی ژورنالیستان…

صفحه فیسبوک ما