اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

رهنمای رسانه ها و انتخابات افغانستان از چاپ برآمد

رهنمای رسانه ها و انتخابات افغانستان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به همکاری مرکز اصلاحات انتخاباتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا تهیه و ۱۰۰۰ نسخه آن در بیشتر از ۲۰ ولایت افغانستان برای خبرنگاران توزیع گردید. محتوای این رهنمود می رساند که رسانه…

ادامه مطلب...

اعلامیهٔ فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

به تازه گی حکومت پاکستان دسترسی به سایت خبری / تحلیلی خبریال را که از افغانستان نشرات دارد، در آن کشور محدود کرده است….

صفحه فیسبوک ما