اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در پیوند به شهادت بسم الله عادل ایماق در ولایت غور

با اندوه و الم یکبار دیگر خبر ترور خبرنگار در کناری ازین جغرافیه به گوش رسید، جامعه رسانه ای…

صفحه فیسبوک ما