اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

مسؤول رفتار نادرست با خبرنگاران در کندهار کیست؟

روز گذشته در جریان سفر رییس جمهور غنی به کندهار، به خبرنگاران اجازهٔ پوشش خبری داده نشد. خبرنگاران رسانه های محلی و سرتاسری در کندهار که برای پوشش خبری بازدید رییس جمهور از زیارت خرقهٔ مبارک پیامبر اسلام، رفته بودند، می گویند که با وجود هفت…

ادامه مطلب...

از تطبیق قانون بر قرارداد های کاری ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها استقبال می کنیم

وزارت کار و امور اجتماعی، به تازه گی اقدام به تطبیق قانون در جریان عقد قرار داد میان…

صفحه فیسبوک ما