اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

پایان برنامه آموزشی – گزارش تحقیقی

یک برنامه آموزشی – گزارش تحقیقی که هفت ماه قبل از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان برگزار گردیده بود، به پایان رسید. اشتراک کنندگان این برنامه که از میان ده‌ها تن متقاضی معرفی شده از سوی نهاد‌ها (رسانه‌ها و پوهنتون‌ها) انتخابات گردیده بودند،

ادامه مطلب...

از حرفهٔ خبرنگاری نباید استفادهٔ سؤ صورت بگیرد

از صبح امروز تصاویری در شبکه های اجتماعی پخش شده و تکثیر می شود که در آن ظاهراْ یک خبرنگار که خود را خبرنگار تلویزیون پارلمان….

صفحه فیسبوک ما