اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

رهنمای رسانه ها و انتخابات افغانستان از چاپ برآمد

رهنمای رسانه ها و انتخابات افغانستان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به همکاری مرکز اصلاحات انتخاباتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا تهیه و ۱۰۰۰ نسخه آن در بیشتر از ۲۰ ولایت افغانستان برای خبرنگاران توزیع گردید. محتوای این رهنمود می رساند که رسانه…

ادامه مطلب...

حفاظت از جان خبرنگاران، چاره سنجی های بیشتری نیاز دارد

روز گذشته یک بار دیگر، شماری از خبرنگاران در جریان پوشش خبری یک حادثهٔ تروریستی، به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

صفحه فیسبوک ما