اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

ارائهٔ کمک مالی به صندوق حمایت از ژورنالیستان

شرکت جی تی آر یا «منابع بزرگ تکنالوژی» مبلغ یکصد هزار افغانی به صندوق حمایت از ژورنالیستان کمک کرد. استاد احمد سعید معاون شرکت جی تی آر در نشستی که با شماری از اعضای رهبری صندوق داشت، چک حاوی مبلیغ یکصد هزار افغانی کمک مالی این شرکت…

ادامه مطلب...

حمله به رادیوی محلی همصدا در تخار، پیگیری جدی شود

روز گذشته، افراد مسلح داخل ساختمان رادیوی محلی همصدا در تخار شده و دو تن از کارمندان این رادیو را به قتل رساندند…

صفحه فیسبوک ما