اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

عملکرد غیر قانونی ولسی جرگه افغانستان در برابر مدیر مسول رادیو تلویزیون بامیان

ولسی جرگه افغانستان، طی مکتوب رسمی خواهان استجواب آمر رادیو تلویزیون ملی ولایت بامیان، به دلیل نشر یک گزارش در مورد توزیع مواد غذایی شدند. این در حالیست که در حدود یک ماه قبل، از طریق رادیو تلویزیون محلی بامیان از توزیع مواد خوراکی از سوی ظهیر الدین…

ادامه مطلب...

جان باختن دو تن از کارمندان تلویزیون خورشید

لحظات قبل موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید، در چهاراهی ترافیک-مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل هدف ماین کنار جاده ای…

صفحه فیسبوک ما