اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

پایان برنامه آموزشی گزارشگری صلح در کابل

امروز شنبه، برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان: «گزارشگری صلح» برای ده ها تن از خبرنگاران-رسانه های ملی و بین المللی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان برگزار و به پایان رسید. در این برنامه موضوعات همچون…

ادامه مطلب...

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما