اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

انتخاب مسئولین ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت زابل

انتخابات مسئولین ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت زابل به اشتراک اعضای اتحادیه ، در حضورداشت مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت پروان، نهاد های رسانه یی، و خبرنگاران طبق طرزالعمل تعین شده برگذار گردید. در این انتخابات احمد ولی سرحدی با…

ادامه مطلب...

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما