اعلامیه های اخیر

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما

نظرسنجی در مورد حقوق صنفی خبرنگاران

برای بدست آوردن نظرسنجی در مورد حقوق صنفی خبرنگاران بالای دکمه دانلود کلیک نمائید.