اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

رهنمود پوشش حوادث تروریستی و جنگ

برای بدست آوردن رهنمود پوشش حوادث تروریستی و جنگ بالای دکمه دانلود کلیک نمائید.