اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

در مورد انتخاب نماینده گان خبرنگاران و رسانه ها برای حضور در لویه جرگهٔ مشورتی صلح

یکشنبه حمل 1398,1,18

بر اساس رهنمودی که برای گزینش نماینده گان اقشار مختلف مردم برای حضور در لویه جرگّٔهٔ مشورتی صلح، آماده شده، قرا ر است پانزده تن از نماینده گان خبرنگاران و رسانه ها به این منظور، گزینش شوند.


فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان در حالی که حضور نماینده گان خبرنگاران و رسانه ها را در لویه جرگه، یک نیاز عمده می داند ؛ باور دارد که تعداد ۱۵ تن، برای نماینده گی از خانوادهٔ بزرگ و تأثیرگذار رسانه ها کافی نیست.


با این حال قرار است، جریان گزینش این نماینده گان، فردا در مرکز رسانه های حکومت، برگزار شود.


فدراسیون برای تأمین شفافیت این گزینش، نقش ناظر را خواهد داشت و در همکاری با وزارت های اطلاعات و فرهنگ، عدلیه و مرکز رسانه های حکومت که بر اساس رهنمود یاد شده، مسؤولیت تسهیل این گزینش را بر عهده دارند، تلاش خواهد کرد تا زمینهٔ گزینش نماینده گان واقعی و سزاوار خبرنگاران و رسانه ها در لویه جرگهٔ‌مشورتی صلح، فراهم شود.


فدراسیون همچنان از برگزار کننده گان لویه جرگه، تقاضا دارد تا زمینهٔ حضور خبرنگاران ولایات را نیز در لویه جرگه مساعد سازند وزمانی که برای گزینش نماینده گان، به ولایات می روند، سهم خبرنگاران را نیز در نظر بگیرند.


فدراسیون، قبلاً در این زمینه ،مکاتیب رسمی را به نهاد های مسؤول از جمله، ریاست جمهوری، فرستاده است.


از همه خبرنگاران تقاضا می شود که در صورت علاقه مندی، نشست گزینش نماینده گان خبرنگاران برای حضور در لویه جرگه، تشریف آورده و نکات ذیل را در نظر داشته باشند.


همکاران خبرنگار باید اسنادی در اختیار داشته باشند که هویت حرفه یی شان را ثابت بسازد.


با توجه به این که فرصت معرفی نماینده گان به کمیسیون برگزاری لویه جرگه اندک است، همکاران خبرنگار، به وقت معین تشریف بیاورند تا نشست، در زمان آن برگزار شده و نتایج مورد نظر، به دست آید.


زمان: دوشنبه ۱۹ حمل ساعت ۱:۳۰ بعد از چاشت


مکان: مرکز رسانه های حکومت


دارالانشای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان