اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها به هیچ صورت نادیده گرفته شده نمی تواند

پنجشنبه ثور 1398,2,12

اعلامیه شماره : ۲۱۴


فردا سوم ماه می ، برابر با سیزدهم ثور، روز جهانی آزادی رسانه هاست.


خبرنگاران، کارمندان و مدیران رسانه ها و نهاد های حامی و صنفی رسانه ها و خبرنگاران، در هژده سال اخیر، با تلاش های فراوان و قربانی های بی بدیل، ارزش های آزادی بیان ، فعالیت آزاد رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات را پاسداری کرده اند و همچنان بر سر این ارزش ها، ایستاده اند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان به عنوان بزرگترین و پر سابقه ترین نهاد صنفی خبرنگاران، به بهانهٔ روز جهانی آزادی رسانه ها، مراتب قدر دانی خود را خدمت همهٔ افراد و گروه هایی که برای تأمین آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات، تلاش کرده و قربانی داده اند، ابراز می دارد و بار دیگر تأکید می کند که در کنار همه دست اندرکاران رسانه ها حضور خواهد داشت و هیچ گونه حمایت و همکاری را از ایشان دریغ نخواهد ورزید.


با توجه به این که در گفتگو های جاری صلح، آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد یکی از موارد کلیدی به شمار می رود، ما به این باور هستیم که هیچ فرد و گروه و جناحی، نباید در برابر این ارزش ها به مخالفت بپردازد یا برای محدود سازی آن تلاش کند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان، همکاری، هماهنگی و همصدایی جامعهٔ رسانه یی کشور را، تنها راه حفظ و ادامهٔ ارزش هایی می داند که در هژده سال گذشته جامعهٔ رسانه یی کشور برای تأمین و تعمیم آن مبارزه و تلاش کرده است.


با استفاده از فرصت، روز جهانی آزادی رسانه ها را به همه دست اندرکاران رسانه ها در کشور تبریک عرض می داریم و امید واریم، سال های پیشرو، فضای بازتر و سهل تری برای فعالیت خبرنگاری و رسانه یی ، مساعد گردد.


شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان