اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها به هیچ صورت نادیده گرفته شده نمی تواند

پنجشنبه ثور 1398,2,12

اعلامیه شماره : ۲۱۴


فردا سوم ماه می ، برابر با سیزدهم ثور، روز جهانی آزادی رسانه هاست.


خبرنگاران، کارمندان و مدیران رسانه ها و نهاد های حامی و صنفی رسانه ها و خبرنگاران، در هژده سال اخیر، با تلاش های فراوان و قربانی های بی بدیل، ارزش های آزادی بیان ، فعالیت آزاد رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات را پاسداری کرده اند و همچنان بر سر این ارزش ها، ایستاده اند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان به عنوان بزرگترین و پر سابقه ترین نهاد صنفی خبرنگاران، به بهانهٔ روز جهانی آزادی رسانه ها، مراتب قدر دانی خود را خدمت همهٔ افراد و گروه هایی که برای تأمین آزادی بیان، فعالیت آزاد رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات، تلاش کرده و قربانی داده اند، ابراز می دارد و بار دیگر تأکید می کند که در کنار همه دست اندرکاران رسانه ها حضور خواهد داشت و هیچ گونه حمایت و همکاری را از ایشان دریغ نخواهد ورزید.


با توجه به این که در گفتگو های جاری صلح، آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد یکی از موارد کلیدی به شمار می رود، ما به این باور هستیم که هیچ فرد و گروه و جناحی، نباید در برابر این ارزش ها به مخالفت بپردازد یا برای محدود سازی آن تلاش کند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان، همکاری، هماهنگی و همصدایی جامعهٔ رسانه یی کشور را، تنها راه حفظ و ادامهٔ ارزش هایی می داند که در هژده سال گذشته جامعهٔ رسانه یی کشور برای تأمین و تعمیم آن مبارزه و تلاش کرده است.


با استفاده از فرصت، روز جهانی آزادی رسانه ها را به همه دست اندرکاران رسانه ها در کشور تبریک عرض می داریم و امید واریم، سال های پیشرو، فضای بازتر و سهل تری برای فعالیت خبرنگاری و رسانه یی ، مساعد گردد.


شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان