اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

کارگاه اموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت مزار شریف (قوس ۱۳۹۶)

کارگاه اموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت مزار شریف (قوس ۱۳۹۶)