اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

صندوق حمایت خبرنگاران به یک خبرنگار مجروح کمک کرد

پنجشنبه ثور 1398,2,19

صندوق حمایت خبرنگاران، به سلسله کمک های مالی به خبرنگاران مستحق، به یک خبرنگار مجروح کمک کرد.


نثار احمد احمدی خبرنگار رادیو تلویزیون خصوصی سباوون که در ولایت هلمند فعالیت دارد، از دو ماه به این سو در بستر به سر می برد.


احمدی پس از آن که در موترش ماین چسپکی گذاشته شد، از هر دو پا شدیداً زخم برداشت که با تلاش فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها و همکاری نهاد های امنیتی، جهت تداوی به کابل منتقل شده و در بیمارستان سردارد محمد داوود خان، زیر تداوی قرار گرفت.


از زمانی که رییس جمهورغنی، یک مقدار پول از حساب شخصی اش به صندوق حمایت خبرنگاران کمک کرد، نثار احمد، بیستمین خبرنگار است که کمک مالی دریافت می کند.


بر بنیاد طرزالعمل صندوق حمایت، خبرنگارانی که در جریان کار حرفه یی زخم بر می دارند یا به بیماری های صعب العلاج مواجه استند، می توانند از صندوق، درخواست کمک کنند و در صورتی که در خواست شان، مستند بوده و اسناد کافی برای اثبات نیاز شان به کمک وجود داشته باشد، کمک مالی دریافت می کنند.