اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بدخشان (دلو ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بدخشان (دلو ۱۳۹۶)