اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

کارگاه آموزشی مصونیت برای خبرنگاران زن در ولایت کابل (دلو ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی مصونیت برای خبرنگاران زن در ولایت کابل (دلو ۱۳۹۷)