اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پروان (حمل ۱۳۹۸)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پروان (حمل ۱۳۹۸)