اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

کمک صندوق حمایت خبرنگاران به یک خبرنگار زخمی

سه‌ شنبه ثور 1398,2,24

عمران لمر خبرنگار یک رادیوی محلی ننگرهار، که دو هفته قبل، مورد سؤ قصد قرار گرفته و زخم برداشته بود، از سوی صندوق حمایت خبرنگاران، کمک مالی دریافت کرد.


عمران لمر که در شهر جلال آباد از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود، بر اثر تلاش های فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها و همکاری نهاد های دولتی، به کابل منتقل شده و در یکی از مجهز ترین بیمارستانهای کابل، زیر تداوی قرار گرفت. 


داکتران معالج عمران می گویند که اگر عمران به موقع به کابل انتقال نیافته بود، حیاتش را خطر جدی تهدید می کرد. به گفتهٔ آنها، حالا وضعیت صحی عمران به حالت عادی برگشته و به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.


صندوق حمایت خبرنگاران، بر بنیاد طرزالعمل کمک به خبرنگاران، به عمران لمر کمک مالی کرد.


مسؤولان این نهاد می گویند که خبرنگاران مستحق در صورتی که اسناد مستند ارائه کنند، مستحق کمک مالی شناخته می شوند.


پیش از این نیز شمار زیادی از خبرنگاران مستخق، از صندوق، کمک مالی دریافت کرده اند.