اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

نقش خبرنگاران برای آوردن صلح

پنجشنبه جوزا 1398,3,9

از طرف مرکز آموزشی لنکن با همکاری اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان، گفتمان در مورد “ نقش خبرنگاران برای آوردن صلح در بامیان دایر شد.


در این گفتمان خبرنگاران وعده سپردند که در کنار رویداد های روز، برنامه های رادیویی و تلویزیونی را مخصوص صلح تهیه و نشر می نمایند.