اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

آزادی مارا محدود نسازید

سه‌ شنبه جوزا 1398,3,21

خبرنگاران تخار و نهاد های مدافع حقوق خبرنگاران در این ولایت در یک نشست اعتراضی در دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان در تخار؛ خواهان پوزش خواهی فرمانده پولیس این ولایت از خبرنگاران تخار شدند.


این خبرنگاران برخورد زشت، توهین، تحقیر وتهدید خبرنگاران رادیو سلام وطندار و تلویزیون خورشید را از سوی فرمانده پولیس تخار تقبیح کردند. خبرنگاران در این نشست از نهاد های مدافع حقوق خبرنگاری و وزارت داخله خواستند تا جلو عملکرد های غیر قانونی، وضع محدودیت بر کار رسانه ی، تهدید و پرونده سازی فرمانده پولیس تخار در برابر خبرنگاران را بگیرند.


این در حالیست که دو روز قبل حشمت مسلم فرمانده پولیس تخار، عرفان “برزگر” خبرنگار سلام وطندار و شفیق “پویا” خبرنگار تلویزیون خورشید را به دفتر کارش خواسته و تهدید کرده بود که از رویداد ها و مشکلات امنیتی تخار گزارش تهیه نکنند. در صورت تهیه گزارش برای آنها پرونده می سازد و بازداشت شان می کنند. 


اتحادیه ملی ژورنالیستان أفغانستان این عمکرد فرمانده پولیس تخار را در برابر خبرنگاران غیرقانونی دانسته و امیدوار است که وزارت داخله در این زمینه رسیدگی لازم و قانونی نماید.