اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

مدال غازي محمد ايوب خان از سوي رئيس جمهور كشور به عبدالحميد مبازر رئيس اتحاديه ملي ژورناليستان أفغانستان و عضو هيات تحرير روزنامه آرمان ملي تفويض گرديد

دوشنبه جوزا 1398,3,27

به گزارش خبرنگار روزنامه آرمان ملي،اين مدال به تاريخ ٢٣ جوزا به پاس زحمات هفتاد ساله عبدالحميد مبازر در راستاي آزادي بيان و رسانه ها در اقامتگاه شان تفويض شد.


عبدالحميد مبازر از مؤرخان و نويسنده گان سرشناس كشور است كه يك عمر به خاطر آزادي بيان تلاش كرده است.


وي كه پس از ايجاد اداره موقت در أفغانستان به حيث معين نشراتي وزارت اطلاعات و فرهنگ توظيف گرديد،به منظور نهادينه شدن آزادي بيان و رسانه ها،با خبرنگاران و رسانه هاي كشور رابطه تنگاتنگ بر قرار كردى در عملي شدن قانون رسانه ها و دفاع از حقوق خبرنگاران همكاري بي دريغ نمود.


اداره روزنامه آرمان ملي تفويض مدال غازي محمد ايوب خان را به عبدالحميد مبازر مبارك باد گفته و از خداوند (ج) برايش طول عمر را استدعا دارد.