اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

اعضای فدراسیون: در صندوق حمایت خبرنگاران کار شکنی و عملکرد های غیر اصول وجود دارد

سه‌ شنبه جوزا 1398,3,28

شماری از اعضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها که همزمان، عضویت صندوق حمایت خبرنگاران را هم دارند، امروز در یک نشست خبری، مشکلات موجود در صندوق را توضیح دادند.


به گفتهٔ‌این اعضای صندوق، از زمان حضور اعضای فدراسیون در رهبری صندوق، طرزالعمل جدید، پالیسی های مالی و اداری و سیستم تقاضا و ارائهٔ کمک به خبرنگاران مستحق، ایجاد شده و به بیش از ۵۰ تن از خبرنگارانی که زخمی شده یا به بیماری صعب العلاج مواجه استند کمک صورت گرفته در حالی که در چهار یا پنج سال پیشتر از آن فقط به پنج یا شش تن کمک صورت گرفته که آنهم اسناد کامل ندارد.


به گفتهٔ آنان این وضعیت سبب شد که اعتماد حکومت جلب شده، رییس جمهورغنی هم خود کمک شخصی به صندوق بکند و هم به وزارت مالیه هدایت بدهد که با صدوق، کمک مالی صورت گیرد.


آنها همچنان گفتند که شماری از اعضای صندوق به ویژه رییس صندوق محمد آصف وردگ، بر خلاف طرزالعمل و پالیسی های صندوق و همچنان در مخالفت با فیصله های هیئت رهبری عمل می کند.


یکی از مثال ها این بود که دفتر صندوق در خانهٔ آقای وردگ است و با وجود این که بار ها خواسته شده تا یک دفتر با کمترین امکانت ایجاد شود تاآدرس مشخصی برای کمک رسانی به وجود آمده و همچنان فعالیت های صندوق تسهیل شود، به این درخواست پاسخ داده نشده است.


در مورد شکایت هایی که شماری از خبرنگاران در زمینهٔ عدم پرداخت به موقع کمک به خبرنگاران مستحق داشتند، در نشست امروزی گفته شد:


یکی از مثال ها، کمک به آقای جاوید کار گر است که از بعد از عید تا حالا، اول چند روز تلاش کردیم  که نشست هیئت رهبری برگزار شود تا در مورد  مقدار کمک فیصله شود و بالاخره پنجشنبه هفته گذشته با وجود مخالفت های آصف وردگ، تصمیم گرفته شد که به ۹ تن از خبرنگاران مستحق به شمول جاوید کارگر کمک صورت بگیرد؛ با این حال از پنجشنبه گذشته تا حالا هر قدر تلاش می کنیم که کمک فیصله شده به این خبرنگاران برسد، کار شکنی می شود. در این مورد با باقی اعضای صندوق و با شخص آصف وردگ بارها تماس گرفته شده؛ اما پاسخی به دست نیامده.


اعضای صندوق که در این نشست خبری شرکت داشتند گفتند که پیش از این به کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت که قانوناً مسؤولیت نظارت از کارکرد های صندوق را دارند، فرستاده شده تا هیئتی با ترکیب نماینده گان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امنیت ملی و لوی سارنوالی، تعیین شود تا به بررسی مشکلات صندوق بپردازد.


آنها همچنان اعلام کردند که یا شفافیت و موثریت را در کار صندوق ایجاد خواهند کرد،تا حق هیچ خبرنگاری ضایع نشود یا در کمک رسانی تأخیر صورت نگیرد، و یا از کمیتهٔ مشترک خواهند خواست که رهبری صندوق به طور کامل  و بر بنیاد طرزالعمل آن، تعویض شود.