اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

برگزاری کارگاه آموزش مصونیت برای خبرنگاران وکارمندان رسانه ها در ولایت فراه

جمعه جوزا 1398,3,31

این کارگاه آموزشی از سوی دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان در ولایت فراه برای دو روز در یکی از سالون های شهر فراه دایر گردید. دراین کارگاه آموزشی 30 تن از خبرنگاران وکارمندان رسانه ها بویژه رسانه های محلی فراه شامل  10 تن از دختر خانم ها و20 تن از آقایان اشتراک داشتند.


نخستین روز این کارگاه با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ آنولایت، سخنگوی والی فراه و شماری از مسولان اطلاعات دهی ادارات در فراه آغاز یافت. 


احمد شاه فطرت مسول دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان فراه میگوید، این ورکشاپ به مدت دو روز بر گزارگردید واشتراک کننده های آن از چگونگی محتوا ومطالب این کارگاه استفاده نمودند.


فطرت تاکید کرد که تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران ورسانه ها و عدم آگاهی از مصونیت ژورنالیستان در فراه یک چالش جدی در پیش روی خبرنگاران است و راه اندازی چنین برنامه ها میتواند در کاهش خشونت ها در برابر رسانه ها وخبرنگاران و درست عمل کردن خبرنگاران موثر باشد.


بنیامین بارز رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت فراه، نیز راه اندازی چنین کارگاه ها رابرای خبرنگاران جوان در فراه بااهمیت دانست و از اتحایده ملی ژورنالیستان بخاطر راه اندازی چنین برنامه قدردانی نمود.


قدیر شاهین ترینر این کارگاه آموزشی تاکید نمود که فراه ازمناطق پرخطر برای فعالیت خبرنگاری در سطح کشور است که خبرنگاران وکارمندان رسانه ها در این ولایت بیشتر در معرض خطرات قرار دارند.


وی تاکید نود که برگزاری دوره آموزشی مصونیت برای خبرنگاران وکارمندان رسانه ها وبرنامه های مشابه میزان آگاهی از روش های مصونیتی را در میان خبرنگاران افزایش میدهد وباعث بلند بردن ضرفیت کارمندان رسانه ها میشود.


سیمین شریفی استاد پوهنتون فراه ویکتن دیگر از ترینران این برنامه وضعیت زنان را در فعالیت های اجتماعی در فراه  پرچالش یاد کرد واز نهاد های پشنیبان خبرنگاران ودولت خواست تا بستر رابرای فعلیت بیشتر زنان در انولایت فراهم سازند.


شماری از اشتراک کننده های کارگاه، در زمینه چگونگی فعالیت خبرنگاری ورسانه ها در فراه، چالش های پیش روی شان، خاطرات تلخ و تهدیدات از سوی گروه های متعدد در حال منازغه در انولایت صحبت کردند.


اشتراک کننده ها از برگزاری این کارگاه استقبال نموده و خواستار تداوم برنامه های مشابه در داخل وبیرون از آنولایت برای کارمندان رسانه های خصوصی ودولتی در ولایت فراه گردید.


در سه سال اخیر فعالیت رسانه ها و آمار شان نیز در مقایسه با گذشته در این ولایت رشد یافته است. هم اکنون در شهر فراه علاوه برنشرات محلی تلویزیون ملی، یک  چینل تلویزیون خصوصی نشرات دارد که بتازگی نشرات آن روی ماهواره نیز نشرمیشود. همچنان پنج رادیوی محلی و شماری نشریات چاپی نیز نشرات دارند که در این میان بیشتر از 60 تن ازجوانان دختر پسر بگونه مسقیم وغیر مستقیم دراین رسانه ها مصروف کاراند.