اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

طلوع گام دیگری در جهت تطبیق قوانین مرتبط به اشتغال رسانه یی برداشت

دوشنبه سرطان 1398,4,3

گروه رسانه یی موبی که شامل تلویزیون های طلوع، طلوع نیوز، لمر، رادیو آرمان، رادیو اراکوزیا و شمار دیگری ار رسانه ها می شود، ژورنالیستان و کارمندان خود را بیمه کرد.


در قرار دادی که میان گروه رسانه یی موبی و شرکت بیمه افغانستان عقد شد، حدود ۷۰۰ کارمند بخش های نشراتی، تخنیکی واداری این گروه رسانه یی، در برابر خوادث، بیمه شدند.


بر بنیاد این قرار داد، هر گاه کارمندان مذکور در جریان وظیفه بر اثر حوادث امنیتی و تروریستی آسیب می بینند، بیمه، مجبور به جبران خسارهٔ آنان است.


لطف الله نجفی زاده و شفیق گوهری از مسؤولان گروه رسانه یی موبی گفتند‌ مه هفتاد در صد هزینه های بیمه از سوی ادارهٔ این گروه پرداخته می شودو سی درصد را باید خود کارمندان بپردازند.


در این نشست شماری از مسؤولان دولتی به شمول وزیر کار و امور اجتماعی، معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و مشاور رییس جمهور در امور ستراتیژیک و ارتباطات در سخنرانی های شان از این اقدام طلوع استقبال کرده و از رسانه های دیگر خواستند که گام های مشابه را بردارند.


فهیم دشتی به نماینده گی از فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه، با استقبال از این اقدام گروه موبی گفت:« فدراسیون در همکاری با وزارت های کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ و عدلیه و همچنان اتحادیهٔ‌ملی کاگران افغانستان، ۹ مقرره را برای تضمین حقوق وامتیازات ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها، که شامل، قرار داد های کاری، بیمه، تقاعد، اضافه کاری، ایجاد سیستم رتب و افزایش معاشات، امتیازات تشویقی و از این قبیل می شود، آماده کرده اند که دولت باید هر چه زورد تر به انفاذ و تطبیق آن بپردازد.»


به گفتهٔ دشتی عدم تطبق این اسناد تقنینی سبب شده است که شماری از رسانه قرار داد های غیر عادلانه را بر کارمندان شان تحمیل کرده و باری مدت های طولانی حتا معاشات آنان را نپردازند.