اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

مدیران رسانه ها و نهاد های حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه ها: چهارچوب فعالیت رسانه ها را قوانین افغانستان تنظیم می کند و کس دیگری حق تعیین تکلیف برای آنان را ندارد

دوشنبه سرطان 1398,4,3

در واکنش به اعلامیهٔ‌اخیر طالبان که در آن رسانه ها به گونهٔ جدی تهدید شده اند، شماری از مدیران رسانه ها و اعضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، در یک نشست خبری این اعلامیه را تهدید به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها خواندند.


در اعلامیه ای که صبح امروز از سوی کمیسیون نظامی طالبان انتشار یافته، رسانه ها به دلیل پخش اعلانات تبلیغاتی نیرو های نظامی و امنیتی افغانستان، تهدید شده اند.


در این اعلامیه گفته شده است که اگر رسانه ها از پخش این اعلانات در یک هفته، خود داری نکنند، به عنوان دشمن و لانه های استخابارتی تلقی شده و مورد حملات هدفمند قرار می گیرند.


در این اعلامیه همچنان گفته شده است که در صورت عدم خود داری از پخش این اعلانات، ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها نیز هدف قرار خواهند گرفت.


در نشست خبری امروز گفته شد که محتوای این اعلامیه به معنای تحمیل سانسور بر رسانه ها و تهدید به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه هاست.


شرکت کننده گان این نشست گفتند که چهار چوب فعالیت های رسانه یی در افغانستان را قوانین موجود، ترسیم می کنند و هیچ فرد و گروهی نباید بیرون از احکام این قوانین به رسانه ها تعیین تکلیف کند.


در پایان این نشست از طالبان خواسته شد که این تهدیدات تازهٔ خود را پس بگیرند.