اعلامیه های اخیر

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما

پایان دوره آموزشی برای خبرنگاران در ولایت هلمند

دوشنبه سرطان 1398,4,10

دوره آموزشی مصونیت برای خبرنگاران افغان برای دو روز در ولایت هلمند برگزار گردیده و به پایان رسید. 


در این برنامه بیشتر از ۳۰ تن از خبرنگاران فعال در رسانه های محلی و ملی اشتراک ورزیده و از محتوای این برنامه آموزش دیدند.  


این کارگاه  در ارتباط به انواع خطراتی که خبرنگاران را در جریان کار، در محیط  کاری و سفرهای کاری تهدید می کند و راهکار های مصوونیت از این خطرات برگزار شده بود.


اشتراک کنندگان این کارگاه از محتوای ارایه شده در این دو روز آموزشی خورسند بوده و آن را در راستای کار خبرنگاری مفید عنوان نمودند. 


آقای شکرالله شاکری مسول اتحادیه ملی ژورنالیستان در ولایت هلمند، راه اندازی چنین برنامه هایی را برای آگاهی خبرنگاران در زمینه مصونیت ایشان مفید دانسته و ابراز داشت که این چنین برنامه ها میتواند راهکارهای مناسب را در برابر تهدید ها و تدابیر لازم جهت مهار این تهدیدات برای خبرنگاران ارائه دهد.


کارگاه مصوونیت خبرنگاران افغان تا هنوز در نزدیک به ۲۰ ولایت أفغانستان و با اشتراک صد ها خبرنگار فعال راه اندازی گردیده و قرار است در شماری دیگر از ولایت ها نیز راه اندازی گردد.


در اخیر این کارگاه نسخه های “رهنمای مصوونیت برای خبرنگاران افغان “ و تصدیق نامه هایی که از سوی اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان تهیه شده بود، برای شرکت کننده گان، توزیع شد.