اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

گروه مشترک جامعهٔ مدنی و رسانه در مورد گفتگو های قطر، اعلام موضع کردند

شنبه سرطان 1398,4,15

گروه مشترک جامعهٔ مدنی و رسانه، در یک نشست خبری، مواضع و پیشنهاد های شان در رابطه به گفتگو های بین الافغانی صلح که قرار است فردا و پس فردا در قطر برگزار شود، اعلام کردند.


در این نشست خبری از گفتگو های بین الافغانی صلح استقبال شده و از کشور هایی که این گفتگو ها را تسهیل می کنند، سپاسگزاری شد.


تاکید بر ایجاد فضای تفاهم در گفتگو های مذکور و استفاده از این فرصت برای اعتماد سازی از بخش های مهم اعلامیهٔ‌این گروه است.


در اعلامیهٔ گروه مشترک جامعهٔ‌مدنی و رسانه ها همچنان بر ارزش های دینی، تاریخی ، فرهنگی و بشری تأکید شده و از هیئتی که از کابل عازم این گفتکو هاست، خواسته شده که بر اصولی چون نظام دموکراتیک، حق انتخابات، حقوق و مشارکت زنان، آزادی بیان، عدالت و حقوق شهروندی، تأکید ورزند.


قطع خونریزی و جنگ و تأمین آتش بس پایدار از موارد دیگریست که در این اعلامیه آمده و از طرف های گفتگو کننده خواسته شده که این موراد را در اولویت گفتگو های شان قرار دهند.


گروه مشترک جامعهٔ‌مدنی و رسانه از ماه حمل سال روان ایجاد شده و هدف اصلی آن دادخواهی برای حفظ ارزش هایی که در دو دههٔ اخیر و حتا قبل از آن برای دستیابی و تضمین آن مبارزه شده، در گفتگو های صلح می باشد.