اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

عاملین اصلی خشونت های روز گذشته با خبرنگاران مورد پیگیرد قرار گیرند

شنبه سرطان 1398,4,15

روز گذشته، در جریان پوشش خبری حملهٔ پولیس بر مکتب آریانا افغان ترک، شماری از خبرنگاران که برای پوشش خبری به محل رفته بودند از سوی پولیس کابل مورد خشونت فزیکی و لفظی قار گرفتند.


شماری از خبرنگاران شکایت کرده اند که از سوی معاون امنیتی فرمانده پولیس کابل مورد لت و کوب و توهین و تحقیر قرار گرفته اند.


در نشست خبری که امروزی از سوی اعضای فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها برگزار شده بود، از این برخورد پولیس، به شدت انتقاد شد.


در این نشست جزئیاتی که از سوی کمیتهٔ بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، در این رابطه انتشار یافته، توضیح داده شد.


بر بنیاد اطلاعات کمیتهٔ‌مذکور، دو تن از ماموران پولیس، در این رابطه بازداشت شده اند.


همچنان دفتر مشاور شورای امنیت ملی اعلام کرده است که با همهٔ عاملین این خشونت، برخورد جدی خواهد شد.


اعضای فدراسیون در نشست امروزی تأکید داشتند که بازداشت سربازانی که مکلف به عملی کردن اوامر آمرین خود استند، کافی نیست.


فدراسیون اعلام کرد که برای پیگرد قانونی عاملین اصلی این خشونت،‌از جمله معاون فرمانده پولیس کابل، با نهاد های مرتبط دولتی از جمله وزارت داخله، در تماس بوده و این قضیه را با جدیت دنبال خواهد کرد.