اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

توزیع رهنمود: رسانه ها و درستی انتخابات برای ۱۰۰۰ خبرنگار در سراسر کشور

یکشنبه میزان 1398,7,21

با توجه به اهمیت پوشش مراحل مختلف انتخابات، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در همکاری مرکز پشتیبانی انتخابات اتحادیه اروپا، رهنمای را به زبان های فارسی دری و پشتو برای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان تهیه کرده است. 


موضوعات مختلف مربوط به انتخابات در این رهنما گنجانیده شده و با توجه به تجربه های جهانی در انتخابات و همچنین وضعیت فعلی کشور، برخی از توصیه  ها برای ژورنالیستان و رسانه ها ارایه شده است. 


در کنار این که محتوای این رهنمود در ولایات مختلف در چارچوب برنامه های آموزشی برای صد ها تن از خبرنگاران فعال در رسانه های محلی، ملی و بین المللی تدریس گردید. همزمان با آن ۱۰۰۰ جلد رهنمود چاپ شده به زبان های دری و پشتو برای ۱۰۰۰ هزار تن از خبرنگار فعال، در اکثریت مطلق ولایات أفغانستان توزیع و پخش گردید. 


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از خبرنگاران و رسانه های کشور می خواهد که این رهنما را در پوشش انتخابات پیش رو با نهایت دقت در نظر بگیرند. 


ژورنالیستان و کارمندان رسانه یی می توانند این رهنمود را به شکل سافت از لینک های ذیل به زبان های دری، پشتو و انگلیسی بدست بیاورند.  


توضیع رهنمود در ولایت بدخشان:توضیع رهنمود در ولایت بادغیس:توضیع رهنمود در ولایت بغلان:توضیع رهنمود در ولایت فاریاب:توضیع رهنمود در ولایت غزنی:توضیع رهنمود در ولایت هلمند:توضیع رهنمود در ولایت هرات:توضیع رهنمود در ولایت کندهار:توضیع رهنمود در ولایت کنر:توضیع رهنمود در ولایت کندز:توضیع رهنمود در ولایت نورستان:توضیع رهنمود در ولایت پکتیا:توضیع رهنمود در ولایت سمنگان :توضیع رهنمود در ولایت تخار:توضیع رهنمود در ولایت کاپیسا:توضیع رهنمود در ولایت لغمان:برنامه آموزشی ولایت بلخ:برنامه آموزشی ولایت کابل:برنامه آموزشی ولایت هرات:برنامه آموزشی ولایت بامیان:برنامه آموزشی ولایت ننگرهار:برنامه آموزشی ولایت پروان:برنامه آموزشی ولایت کندهار:برنامه آموزشی ولایت لغمان: