اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

والی بامیان: تمام ادارات دولتی مکلف به ارائیه معلومات اند

شنبه قوس 1398,9,9

در پی پیوند به نشر اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از محدویت آزادی بیان در ولایت بامیان، اداره محلی این ولایت واکنش مثبت نشان داده است.


محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در جلسه اداری روز پنجشنه 7 قوس 1398 خورشیدی، به تمام مسوولین دولتی دستور داد که اطلاعات را در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار دهند.


آقای زهیر در این جلسه اداری گفت که نظر به قانون حق دسترسی به اطلاعات، همه مسوولان ادارات دولتی مکلف اند که معلومات را با رسانه ها شریک سازید و با خبرنگاران مصاحبه نماید.


و همچنان با نشر اعلامیه اتحادیه، وزارت داخله افغانستان نیز واکنش مثبت نشان داده است و به قوماندانی امنیه این ولایت دستور داده است  که معلومات را در اختیار رسانه های محلی قرارداده و با خبرنگاران مصاحبه نمایند.


قرار است که روز یکشنبه 10 قوس، جلسه فوق العاده دسترسی به اطلاعات به ریاست محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان با اعضائی کمیته مشترک، خبرنگاران و مسوولان دولتی که معلومات در بخش اطلاع رسانی غفلت نموده است، دایر شود.


اسحق اکرمی مسوول دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان، از عملکرد به موقع اداره محلی بامیان استقبال نموده و امیدوار است که بزودی این مشکل پیش آمده حل گردد و تمام ادارات دولتی مکلف به ارائیه معلومات به خبرنگاران باشد.


جلسه ماهوار خبرنگاران که هفته قبل در دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان برگزار شده بود، ژورنالیستان از ادارات دولتی( دفتر مقام ولایت، بخش مطبوعات ولایت، ریاست های معدن، ثارنوالی، محکمه، برشنا، شفاخانه ولایتی و قوماندانی امنیه بامیان…) شکایت و ظهار نگرانی کرده بودند که در یک ماه گذشته معلومات را در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار نداده اند.


نظر به قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی، قانون حق دسترسی به طلاعات و فرمان رئیس جمهور، همه ادارات دولتی مکلف اند که معلومات را در اختیار شهروندان و مخصوصآ به خبرنگاران قرار دهند.