اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

پایان دوره آموزشی برای خبرنگاران در ولایت جوزجان

پنجشنبه قوس 1398,9,21

ورکشاپ دو روزه درولایت جوزجان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به کمک نهاد هایUSAID و internews  راه اندازی گردید.


این برنامه که تحت عنوان (مصئونیت ژورنالیستان وکارمندان رسانه) به هدف تفهیم چگونگی حفظ جان خبرنگاران واهل رسانه،  قبل از ماموریت، درجریان ماموریت ، بعد از ماموریت ، شیوه های موثر برای مصئونیت ونحو حفظ وداشتن امنیت دیجیتالی برگذارگردید،درآن نزدیک به سی تن از دختران وپسران ژورنالیست اشتراک داشته اند.


محمد جان تمکین مسئول دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان درجوزجان در آغاز این برنامه صحبت نموده ضمن تشریح بخشهای مسئولیتی اتحادیه ملی ژورنالیستان ، بر استفاده موثر ازین برنامه تاکید نمود.


درجریان مسرور لطفی ترینر برنامه ذکر شده برنامه را آغاز نموده ودراین طی دو روز ابعاد مختلف داشتن مصئونیت را برای خبرنگاران وکارمندان رسانه های ولایت جوزجان تشریح نموده از اشتراک کننده گان خواست که در امور کاری شان طبق اصول پیشکش شده ازین راه نمایی ها استفاده نمایند تا باشد در ساحات پرخطر وحالات بحرانی جان شان از گزند آفات وخطرات در امان باشد.


اشتراک کننده گان هریک ضمن سپاسگذاری از راه اندازی این برنامه ازاتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تقاضا نموده اند که در بخش های مختلف برای تقویه ظرفیت خبرنگاران وحمایت بشترازآنها، برنامه های دیگرنیز داشته باشند.


قابل یادآوریست که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به عنوان یک نهاد معتبر در سطح افغانستان فعالیت های چشمگیر وتاثیر گذار را در قسمت حمایت از رسانه ها وژورنالیستان داشته واین برنامه هم جزی از برنامه های موثر آن بوده است.