اعلامیه های اخیر

دولت به اعتراض رسانه ها در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات پاسخ دهد

تعدادی از رسانه های سرتاسری و محلی دربرابر آنچه محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات…

صفحه فیسبوک ما

تحریم خبرهای مرتبط به حکومت در ولایت غزنی

شنبه قوس 1398,9,30

در پی عدم همکاری مسوولان محلی غزنی با خبرنگاران در این ولایت و عدم دسترسی به اطلاعات به موقع، خبرنگاران در ولایت غزنی، نشر تمامی خبرهای مربوط به حکومت در این ولایت را، تا حل این مشکلات از سوی نهادهای حکومتی تحریم کردند. 


این تصمیم پس از آن گرفته شد که سخنگویان ادارات محلی غزنی به ویژه مقام ولایت، کمتر معلومات را با خبرانگاران شریک می نمایند. این درحالیست  که هفته پیش هنگام حمله نفوذیان طالب بر یک قرارگاه اردوی محلی در ولسوالی قره باغ این ولایت، به دستور مقام های محلی غزنی، از ورود خبرنگاران به محوطه مقام ولایت غرض کسب معلومات و مصاحبه در این زمینه، توسط نیروهای امنیتی، ممانعت صورت گرفت.


دسترسی به اطلاعات نظر به قانون یک حق مسلم شهروندان و رسانه ها در این کشور است. اما متاسفانه در بسیاری از مواقع عدم همکاری نهادهای دولتی در این زمینه مانع دسترسی به اطلاعات برای شهروندان و رسانه های می گردد.


اتحادیه ملی ژورنالیستان أفغانستان از نهادهای حکومتی در مرکز و حکومت محلی غزنی خواهان هرچه زودتر رسیدگی به این مشکل در این ولایت گردید. تا مبادا این مشکل باعث محدودیت آزادی بیان در این ولایت گردد.