اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

پایان دوره آموزشی مصونیت خبرنگاران در ولایت لغمان

چهارشنبه جدی 1398,10,25

برنامه آموزشی: «مصونیت برای خبرنگاران افغان» طی دو روز برای خبرنگاران در ولایت لغمان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان برگزار گردید.


این برنامه بر مبنای محتوای رهنمودی که از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تحت عنوان: «رهنمود مصونیت برای خبرنگاران افغان» به چاپ رسیده بود، برگزار گردید.


در این برنامه ۳۰ تن از خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی اشتراک ورزیده بودند. این اشتراک کنندگان از چگونگی برگزاری این برنامه ابراز خوشی نموده و این گونه برنامه های آموزشی را برای خبرنگاران مفید عنوان کردند.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان طی ۳ سال گذشته در ولایات مختلف افغانستان این چنین برنامه ها را برای آگاهی خبرنگاران نسبت به موارد مصونیتی برگزار نموده و صد ها خبرنگار از محتوای این برنامه ها مستفید گردیدند.