اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

پایان برنامه آموزشی گزارشگری صلح در کابل

شنبه جدی 1398,10,28

امروز شنبه، برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان: «گزارشگری صلح» برای ده ها تن از خبرنگاران-رسانه های ملی و بین المللی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان برگزار و به پایان رسید. 


در این برنامه موضوعات همچون: گزارشگری صلح،‌ موضوعات عمده در گزارشگری صلح، شناخت گزارشگری صلح، گزارشگری حساس با منازعه، نتایج منازعه، تناقض با واقعیت، رویکردها به منازعه، درک خشونت، تحلیل منازعه، قدرت رسانه ها،‌ درستورالعمل ها برای گزارشگری صلح،‌ رسانه ها و احیاء صلح، گزارشگری توسعه و صلح و غیره موارد مرتبط به گزارش گری صلح با خبرنگاران شریک گردید. 


در سال های کذشته،‌ سرمایه کذاری های فروانی از سوی نهاد های بین المللی و رسانه های افغانستان، بر گزارشدهی از جنگ صورت گرفته و رسانه های افغانستان، در این زمینه،‌ ظرفیت های خوبی بدست آوره اند. اما حالا نیاز است که ظرفیت رسانه ها و خبرنگاران در مورد گزارشگری صلح مورد توجه قرار گیرد. 


به همین منظور اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان،‌ با درک این نیاز،‌ دستنامه ای را در پیوند با گزارشگری صلح آماده کرده اند و از این طریق تلاش می کنند تا فرهنگ گزارشگری صلح را در میان خبرنگاران و رسانه های افغانستان ترویج نمایند. 


برمبنای محتوای همین دستنامه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان،‌ برنامه ها آموزشی را در ولایات و مرکز به راه انداخته اند که برنامه امروز آغاز سلسله این برنامه های آموزشی بود.