اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

برگزاری برنامه رسانه ها و گزارشگری صلح در کابل

شنبه حوت 1398,12,3

این برنامه با اشتراک تعداد از رسانه های دولتی و خصوصی از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در کابل برای یک روز برگزار گردید. 


هدف از برگزاری این برنامه شریک نمودن محتوای رهنمود گزارش گری صلح با مسولین رسانه ها به هدف ایجاد فضاء صلح  از طریق رسانه ها برگزار گردیده بود. 


احمد شعیب فنا مسٔول اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: «در طول بیشتر از یک دهه جنگ در افغانستان، رسانه ها نیز تمرکز اصلی خود را روی سوژه های جنگی داشتند، اما در این شرایط نیاز است تا برای تغیر افکار عمومی و ایجاد فضاء صلح در کشور، رسانه ها توازن سوژه های جنگی و صلح را رعایت نمایند. تا با استفاده از این فرصت پیش آمده ما بتوانیم از طریق رسانه ها ذهنیت عمومی جامعه را به سوی صلح جهت دهیم«. 


در عین حال مسولین رسانه ها که در این برنامه اشتراک ورزیده بودند، این اقدام نهادهای مجری این برنامه را یک گام مثبت عنوان نموده و گزارش گری صلح را در این مقطع زمانی یک نیاز مبرم دانسته و تعهد نمودند که در این زمینه گام های عملی را هر رسانه می بردارد. 


کابل دومین ولایتی است که این برنامه با مسولین رسانه ها برگزار می گردد، قرار است برنامه رسانه ها و گزارشگری صلح در ۸ ولایت دیگر نیز با اشتراک مسولین رسانه ها برگزار گردد.