اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

درنشست با مدیران رسانه های هرات، بحث شد: گزارشگری صلح به جای گزارشگری جنگ

سه‌ شنبه دلو 1398,11,8

در نشستی که از سوی اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان با مدیران رسانه های هرات در ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد، روی چگونه گی تغییر رویکرد رسانه ها به توجه به گزارشگری صلح به جای گزارشگری جنگ، بحث شد.


در این نشست بیش از ۳۰ تن از مدیران رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی هرات شرکت کرده بودند. معاون والی هرات و رییس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت، از دیگر شرکت کننده گان این نشست بودند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان در همکاری با مرکز حمایت زنان ژورنالیست افغان با حمایت مالی ادارهٔ‌انگشافی سویدن و تسهیلات تخنیکی دفتر ارتباط، رهنمود گزارشگری صلح را برای رسانه های افغانستان آماده و چاپ کرده است.


در این رهنمود شیوه ها و رویکرد هایی که گزارشگران و رسانه ها با استفاده از آن می توانند به تسهیل، تبلیغ و تقویت صلح کمک کنند، گنجانده شده است.


این رهنمود بر بنیاد تحقیق از منابع معتبر جهان در بارهٔ گزارشگری صلح و مطابقت دادن آن با وضعیت در افغانستان، آماده شده است.


قرار است برای جلب حمایت مدیران رسانه ها به استفاده از این رهنمود توسط گزارشگران شان، نشست های متعددی در ولایت های مختلف برگزار شود.


نشست با مدیران رسانه های هرات، نخستین نشست از این سلسله بود.


همچنان قرار است بر بنیاد محتوای رهنمود گزارشگری صلح، کارگاه های آموزشی برای گزارشگران در ولایت های مختلف برگزار شود. دورهٔ نخست این کار گاه های اموزشی، هفتهٔ گذشته در کابل برگزار شد که در آن نزدیک به ۴۰ تن از گزارشگران رسانه های چاپی، دیداری و شنیداری، آموزش دیدند.


مدیران رسانه های هرات، تهیهٔ این رهنمود را گام مثبت شمرده و تأکید داشتند که مخاطبان رسانه ها از کثرت اخبار مرتبط به رویداد های خشونت آمیز، جنگ و حوادث تروریستی خسته شده اند.


بشیرحنیف مدیر رادیوی کلید هرات در این نشست گفت: « ما نیاز داریم تا برای جلو گیری از آسیب رساندن به روان مخاطبان ما، شیوه های تازه تر پوشش خبری را استفاده کنیم.»


فهیم دشتی، رییس اتحادیهٔ‌ملی ژورنالیستان افغانستان، با اشاره به محتوای رهنمود گزارشگری صلح که از سوی این اتحادیه آماده شده است، در نشست با مدیران رسانه های هرات گفت:« در سال های گذشته، سرمایه گزاری های فراوان داخلی و خارجی بر گزارشگری جنگ در افغانستان صورت گرفته؛ اما به گزارشگری صلح توجه نشده است.»


دشتی در حالی که رهنمود تهیه شده از سوی اتحادیهٔ‌ملی ژورنالیستان افغانستان را نخستین گام در راستای ترویج گزارشگری صلح می خواند، ادامه داد: « در این رهنمود، اطلاعات و معلومات تازه و دقیق در مورد گزارشگری صلح جای داده شده و استفاده از آن می تواند بر تجربهٔ گزارشگران افغان بیافزاید.»


دشتی از مدیران رسانه های هرات خواست، که وقتی گزارشگران آنها در مورد گزارشگری صلح آموزش دیده و از شیوه های تازه ای که خواهند آموخت استفاده کنند، از آنها باید حمایت صورت گرفته و برای شان زمینه استفاده از دانش جدید فراهم شود.