انتخابات دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت کونړ برگزار گردید

شنبه میزان 1399,7,5

انتخابات مسولین ولایتی اتحادیه ملی ژورنالستان با حضور داشت نماینده کمیسیون مستقل انتخابات مطابق طرزالعمل داخلی این اتحادیه ،میان اعضای اتحادیه بطور شفاف در مرکز این ولایت برگزار ګردید.


در این انتخابات ، عمران واک با اکثریت آرا بحیث رییس ، عبادالله سادات بحیث معاون و فرویز څرګند بحیث منشی اتحادیه ملی ژورنالستان در کونړ از سوی اعضای این اتحادیه انتخاب شدند.