انتخابات اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ارزگان

سه‌ شنبه عقرب 1399,8,6

انتخابات اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ارزگان، مطابق طرزالعمل اتحادیه با حضور اعضای اتحادیه دایر شد.


در این انتخابات با اکثریت آراء، اجمل وصال به عنوان رئیس، محمد نسیم وطندوست به عنوان معاون و نجیب الله لطیف به عنوان منشی دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ارزگان از سوی اعضایی اتحادیه در یک پروسه شفاف و عادلانه انتخاب گردید.