برنامه -رسانه ها و گزارشگری صلح- در شهر پلخمری ولايت بغلان برگزار گردید

یکشنبه عقرب 1399,8,18

این برنامه از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان؛ برای یک روز برگذارشده و درآن نزدیک به ۲۰ بیست تن از خبرنگاران ولایت بغلان اشتراک داشته اند.


رازمحمد راز  نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بغلان میگوید در این برنامه موضوعات که در روند صلح کشور در بخش اطلاع رسانی از جانب جامعه خبرنگاری ،تاثیر گذار است بحث شد.


این برنامه توسط مسرور لطفی به پیش برده شد که در آن : ژورنالیزم صلح ، اهمیت صلح  در زندگی اجتماعی بشر و تاثیر پخش اطلاعات مربوط از جانب خبرنگاران،  در قسمت ایجاد ذهنیت در بین مردم برای بذیرش برنامه های صلح  ، اهمیت و جهت بخشیدن سوژه های با محتوا در مورد صلح ، نسبت به موضوعات خشونت زا ،ویژگی های گزارشگری صلح، نقش خبرنگاران در حل منازعات و دفع خشونت ها،  و حمایت جامعه خبرنگاری افغانستان از برنامه های صلح کشور و سایر موضوعات مهم بحث گردید.


کسانیکه در این برنامه شرکت کرده بودند از راه اندازی این برنامه از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تشکر نموده خواهان زمینه سازی بشتر برای تفهیم زوایای مختلف روند صلح افغانستان برای خبرنگاران  در سطح کشور بخصوص بغلان شده اند.


این برنامه در امتداد سایر برنامه های گزارشگری صلح در سطح کشور در ولایت بغلان راه اندازی شد.