توقیف خبرنگار در بامیان خلاف قانون می باشد

جمعه قوس 1399,9,21

اسحق اکرمی – بامیان


امروز پنجشنبه ۲۰ قوس، محکمه استناف ولایت بامیان حکم توقیفی ۱۲ نفر از فعالان مدنی و یک خبرنگار محلی را صادر می نماید که خلاف قانون رسانه های همگانی می باشد.


آقای طاهری رئیس محکمه استناف ولایت بامیان، توقیف این ۱۳ نفر را تائید می کند و می گوید که از صلاحیت محکمه ابتدائیه می باشد و محکمه استناف در این مورد کاری نمی تواند انجام دهد.


۱۳ نفر از فعالان مدنی و یک خبرنگان بنام زمان احمدی مدیر مسوول هفته نامه ستاگیدیا، متهم به محرکین  تظاهرات ۵ قوس ۱۳۹۷ خورشیدی از سوی حکومت می باشند و امروز آنان را توقیف نموده اند.


به تاریخ ۵ قوس ۱۳۹۷ خورشیدی، علی پور مشهور به قوماندان شمشیر در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور از سوی نیروهای امنیتی به محاصره قرار می گرد. اما در بامیان صد ها نفر تظاهرات می کنند که اعتراض به خشونت می انجامد و در پی آن ۲ نفر از معترضین کشته و در حدود ۱۰ نفر دیگر زخمی می شوند و همچنان به وسایل قوماندانی و تعمیر مستوفیت خسارات اقتصادی وارد می گردد.


اسحق اکرمی مسوول دفتر ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان، این عمل محکمه استناف ولایت بامیان را خلاف قانون میداند و از بخش های عدلی و قضایی می خواهد که هرچه زود تر آقای احمدی را آزاد نماید.


آقای اکرمی می گوید که اگر کدام خبرنگاری، مظنون ویا متهم شناخته می شود، باید دوسیه آنان از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه ها مورد پیگری قرار گیرد، نه از سوی ثارنوالی و محکمه یک ولایت.


گفتنی است که بامیان یکی ولایات پیشتاز در بخش اطلاع رسانی و سرآغاز حرکت های مدنی در افغانستان بوده است. اما با چنین عملکرد های از سوی محکمه، آزادی بیان محدود می گردد.