رحمت الله نیکزاد مسئول ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان در غزنی به شهادت رسید

دوشنبه جدی 1399,10,1

فیصل نوید عضو اتحادیه در غزنی میگوید رحمت الله نیکزاد شام امروز دوشنبه هنگامیکه برای ادای نماز به مسجد میرفت ، در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر غزنی در نزدیکی زیارت حکیم سنایی غزنوی توسط افراد مسلح به شهادت رسید.


آقای نیکزاد از خبرنگاران توانا و از مسئولین متعهد اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در غزنی بود.


هیئت اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با تقبیح این عمل وحشیانه از مسئولین امینتی میخواهند که هرچه زودتر قضیه رابررسی کرده قاتل ایشان را گرفتار و جزئیات را با رسانه ها شریک سازند 


قابل ذکر است که در یک ماه گذشته این پنجمین خبرنگاری است که ازبین می‌رود و این نهایت مایه نگرانی برای رسانه های افغانستان است.