اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در پیوند به گرفتاری عاملین ترور رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در ولایت غزنی

پنجشنبه جدی 1399,10,11

اعلامیه شماره : 229


به اساس اعلاميه رياست عمومي امنيت ملي کشور عاملین ترور رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غزنی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تلاش های با نتیجه و دستگیری عاملین ترور آقای نیکزاد در غزنی را از جانب نیروهای امنیتی افغانستان که در چندین جنایت ضد بشری نیز متهم بوده اند؛ ستایش و قدردانی نموده، در عین حال از حکومت میخواهد که این افراد جنایتکار را مطابق اصول جزایی کشور، به سزای اعمالشان برساند.


همچنان در قسمت جلوگیری از قتل های زنجیره ای که بیشتر خبرنگاران، فعالین مدنی و حقوق بشری را هدف قرار می‌دهند برنامه های مناسب بسنجند تا دیگر شاهد کشتار شخصیت های مدنی و رسانه ای در کشور نباشیم.


رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت غزنی ده روز قبل در آن ولایت توسط افراد مسلح به شهادت رسید.