مسئول رادیو صدای غور در ولایت غور ترور شد

جمعه جدی 1399,10,12

بسم الله عادل ایماق مدیر مسول رادیو صدای غور عصر روزجمعه در شهر فیروزکوه از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد.


لالا گل عادل، برادر بسم الله عادل ایماق با تایید این رویداد می گوید که برادرش عصر امروز در شرق شهر فیروزکوه از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده است.


مسئولین امنیتی غور میگویند آقای ایماق در جریان سفر به سوی زادگاهش توسط افراد تفنگدار عصر امروز  به قتل رسید.


تاهنوز مسولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است.


به ادامه ترور خبرنگاران و فعالین مدنی بعد از فرشته کوهستانی فعال مدنی و رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غزنی ترور بسم الله عادل ایماق تازه ترین مورد بوده است.