اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان درپیوند حمله بر جان قطب الدین کوهی مسئول اتحادیه در ولایت فاریاب

پنجشنبه دلو 1399,11,23

اعلامیه شماره : ۲۳۱


با تأسف اطلاع یافتیم که مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در شهر میمنه ولایت فاریاب شام روز پنجشنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شده اند.


حمله بر جان خبرنگاران مایه نگرانی مردم افغانستان و جامعه خبرنگاری است و وضعیت نا مساعد این سرزمین متأسفانه سبب شده است که خبرنگاران از این کشور  بروند و حتی این مورد باعث تضعیف روحیه فعالیت خبرنگاران ورسانه ها شده است و ادامه آن هم خیلی بد خواهد بود.


چندی قبل رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه در غزنی به شهادت رسید و با در نظرداشت این وضعیت اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نگران امنیت جان همکاران ولایتی و دفاتر اتحادیه در ولایات کشور است و از حکومت میخواهد که امنیت دفاتر اتحادیه را در ولایات تامین نموده و توجه جدی در زمینه تامین امنیت خبرنگاران و همکاران ما در مرکز و ولایات نیز داشته باشند، و ‌قضیه حمله بر جان قطب الدین کوهی را نیز تعقیب نموده نتیجه آن را با رسانه ها و اتحادیه ملی ژورنالیستان شریک سازند.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یکبار دیگر از نهاد های بین المللی نیز میخواهد که در وضیعت نا مساعد افغانستان توجه کرده و از ارزش های حقوق بشری مثل آزادی بیان حمایت نمایند.