در تقویم کشور ۲۷ حوت مصادف است به روز خبرنگار، این روز را به خانواده مطبوعات و خبرنگاران افغانستان تبریک میگوییم

پنجشنبه حوت 1399,12,28

اعلامیه شماره : ۲۳۲


از این روز در افغانستان در حالی تجلیل میشود که سایه خشونت و ظلم در خانواده رسانه های کشور پهن شده و وضعیت نسبی این توده تاثیر گذار در بدترین شرایط قرار گرفته است.


قتل خبرنگاران و اهل رسانه ها در گوشه و‌کنار افغانستان ، وضعیت بد امنیتی و اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران، ترک افغانستان و درخواست پناهندگی عده از خبرنگاران کشور در کشور های بیرونی، از مواردی است که جامعه خبرنگاری کشور را سخت تحت تاثیر قرار داده است و جریان آن پیام خطرناک و نابود کننده در پی خواهد داشت.


متأسفانه باوجود درخواست مکرر اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از نهاد های ملی و بین المللی در قسمت رسیدگی به دوسیه های ترور خبرنگاران و کارمندان رسانه ها، ابراز نارضایتی از وضعیت بد جامعه رسانه ای، جز رسیدگی به معدود قضیه مربوط خبرنگاران، به زیادی دوسیه های مربوط خبرنگاران و رسانه ها رسیدگی نشده و عامل ترور بشترخبرنگاران ترور شده،بازداشت  نگردید اند، که این بی توجهی حکومت افغانستان و نهاد های بین المللی نا امید کننده بوده و فوق العاده وضعیت را وخیم تر ساخته است.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ناظر اوضاع کنونی بوده ، با در نظرداشت این همه مشکلات موجود یکبار دیگر از نهاد های حقوق بشری ، نهاد های بین المللی و ملی ‌و همچنان حکومت افغانستان میخواهد که دم این کارد به استخوان رسیده را بگیرد تا زنگ هژدار جنازه آزادی بیان و جامعه رسانه ای در صدا نیاید، آنگه نه حقوق شهروندی،نه حاکمیت قانون نه وجود فیزیکی و صلابت حکومت در سطح ملی و بین المللی معنی خواهد داشت. 


امید میبریم که این کتاب غم نامه بسته شود و صفحات روشن زیبایی های زندگی و عدالت اجتماعی قانونمندی در کشور حاکم شده رسانه ها مثل همیشه اصالت خود را داشته و در راه خود استوار ادامه دهند.


شورای اجراییه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان