مسوولان ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت جوزجان برگزیده شدند

پنجشنبه حمل 1400,1,26

در جریان دو انتخابات جداگانه مسوولان ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت جوزجان از سوی خبرنگاران و نماینده‌ رسانه‌های ولایت جوزجان در شهر شبرغان مرکز این ولایت برگزیده شدند. این انتخابات میان‌ ولایتی از سوی نمایندگی ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان با حضور نماینده کمیسیون ولایتی مستقل انتخابات افغانستان، نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت و نماینده حکومت محلی ولایت جوزجان در صحن اداره اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. این انتخابات در میان  ۴۵ تن از خبرنگاران محلی و نماینده‌های ولایتی خبرگزاری‌های بیرون از ولایت جوزجان به اساس رای‌دهی سری انجام یافت که در دور نخست محمد جان آریا خبرنگار آژانس خبری نشانه و عکاس‌خبرنگار آژانس خبری شینهوا با اخذ ۲۶ رای از میان ۴۵ رای به‌عنوان مسوول اتحادیه خبرنگاران ولایت جوزجان برگزیده شد. این در حالی است که در دور دوم انتخابات هر یک نیلا صادق‌اغلو صاحب‌امتیاز و مدیر مسوول رادیو و تلویزیون‌ غزل و گوینده خبر، عبدالبصیر الغار خبرنگار زبان اوزبیکی صدای آمریکا و مدیر خبر تلویزیون باتور به‌عنوان دو معاون اتحادیه خبرنگاران ولایت جوزجان و هم‌چنان محمودرسولی دانش‌آموخته دانشکده ژونالیزم دانشگاه جوزجان و مدیر خبر تلویزیون بیک به‌عنوان منشی و هم‌آهنگ کننده روابط عمومی از سوی شماری از خبرنگاران ولایت جوزجان انتخاب شدند. 


مسوولان ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان ولایت جوزجان به رسانه‌های محلی می‌گویند که در گام نخست هد‌ف‌ آن‌ها انسجام خبرنگاران محلی ولایت جوزجان و صحبت با ارگان‌های دولتی در پیوند به دست‌رستی آسان به اطلاعات مطابق به قانون رسانه‌های همگانی است. به سخن آن‌ها ظرفیت‌سازی شماری از خبرنگاران محلی، دادخواهی برای خبرنگاران و حل مشکلات ژورنالیستان و اعضای خانواده‌ رسانه‌های جوزجان ازجمله کارهای‌ است که آن‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام می‌دهند.


نمایندگی ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان  بیش از ده سال می‌شود که در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان وجود دارد.


در پایان هر دو دور انتخابات نماینده مقام ولایت جوزجان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان و نماینده فرماندهی امنیه ولایت جوزجان با شماری از اشتراکنندگان در پای تایید نامه این انتخابات نیز امضاء کرده‌اند.