مدال غازی میرمسجدی خان برای شهید رحمت الله نیکزاد اعطا شد

سه‌ شنبه ثور 1400,2,7

 امروز طی نشست رسمی در ولایت غزنی، مدال میر مسجدی خان برای خانواده شهید رحمت الله نیکزاد از سوی حکومت در این ولایت اعطا گردید. مدال میرمسجدی خان که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگار تعهد شده بود، امروز از سوی مقام های محلی غزنی برای خانواده شهید نیکزاد رئیس اسبق اتحادیه ملی ژورنالیستان در این ولایت تفویض گردید.


خانواده قربانی آزادی بیان و نهاد های حامی خبرنگاران در غزنی از این اقدام رئیس جمهور کشور قدردانی می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که جهت شناسایی و بازداشت عاملین قتل خبرنگاران نیز توجه جدی داشته باشد.