محمد عارف برنده مقام اول عکاس سال ۲۰۲۱ شد

چهارشنبه ثور 1400,2,8

محمد عارف کریمی عکاس فرانس پرس و عضؤ اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت هرات، در یک رقابت عکاسی (فوتو ژورنالیست) سال ۲۰۲۱ زیر نام: شاه مری (Maria Photo Award) در فرانسه مقال اول را کسب کرده است.


در این رقابت نمونهٔ از کارکرد های خبرنگاران عکاس متعدد از کشورهای مختلف جهان بررسی گردیده که در نتیجه نمونهٔ کاری آقای کریمی انتخاب گردیده و ایشان به حیث بهترین عکاس سال ۲۰۲۱ از سوی این نهاد انتخاب گردید.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این دستاورد را برای آقای کریمی، خانواده ایشان و خانواده مطبوعات افغانستان تبریک گفته و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان و خانواده مطبوعات افغانستان دارد.