اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

فورم عضویت

در صورت علاقه مندی به عضویت در اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان این"فورم" را تکمیل کرده به آدرس info@anju.af  یا به آدرس دفتر مرکزی اتحادیه،بفرستید.