اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

فورم عضویت

در صورت علاقه مندی به عضویت در اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان این"فورم" را تکمیل کرده به آدرس info@anju.af  یا به آدرس دفتر مرکزی اتحادیه،بفرستید.