دفاتر ولایتی

ارزگان
سمیع الله ممنون
0707047650
smamnuon.2013@gmail.com
 
بامیان
اسحاق اکرمی
0774214906
ashaq.akramy@gmail.com
 
بغلان
محمد رفیع وردک
0799616166
m.rafiwardak@hotmail.com
 
بادغیس
نبی الله بینش
0799241100
benish.ranna@gmail.com
 
بدخشان
جواد فروغ
0799152300
jawad2014@yahoo.com
 
تخار
شفیق پویا
0700725940
shafiqpoya66@gmail.com
 
پنجشیر
فهیم فطرت
0706005300
fahimfetrat@yahoo.com
 
پکتیا
اصیل زازی
0708198253
na.zazai@gmail.com
 
پروان
مسرور لطفی
0788080138
mesroor_lutfi@yahoo.com
 
خوست
زاهدشاه انگار
0799406167
z_angar@yahoo.com
 
پکتیکا
محمد نعیم
0702317365
talwasa@talwasa.af
 
دایکندی
حاجی سید شهاب
0774219327
sayd_shohab@yahoo.com
 
زابل
احمد ولی سرحدی
0700007522
sarhadi.ranna@gmail.com
 
سمنگان
احمد جاوید افغان
0799660129
shahrwandfm@gmail.com
 
 
غزنی
رحمت الله نیکزاد
0798413151
faisal.nawid37@gmail.com
 
غور
یار محمد یاور
0782521035
yawar_yar@yahoo.com
 
فاریاب
قطب الدین کوهی
0708198681
sadayemellat1@gmail.com
 
فراه
احمد شاه فطرت
0799625166
shah.ranna@gmail.com
 
کندز
رحمت الله حرمت
0798190470
rahmatullah.hurmat.journalist@gmail.com
 
کاپیسا
فهیم بهیر
0775120735
maiwad.safi@gmail.com
 
کندهار
صدیق خلیق
0700311361
khaliqsadiq.air@gmail.com
 
کنر
عمران واک
0700853050
imranwaak7@gmail.com
 
لغمان
عتیق الله قریشی
0787094632
atiq.quraishi@yahoo.com
 
مزار
فهیم حقبین
0706662666
fahim_lahza@yahoo.com
 
نیمروز
نقیب الله شریفی
0797456062
naqibullah.sharifi@gmail.com
 
نورستان
صاحبداد حمدرد
0708370421
sahibdadhamdard@gmail.com
 
ننگرهار
شیرشاه همدرد
0700601509
sh.hamdard@yahoo.com
 
وردک
حضرت الدین نصرت
0799438575
hd.nasrat@gmail.com
 
هرات
قدیر شاهین
0799694459
qadershahin2010@gmail.com
 
هلمند
شکر الله شاکری
0708899159
shakire12@gmail.com